Rzeczpospolita Polska

RAP.272A.16.2014

Usługa polegająca na przeprowadzenie kompleksowego badania ewaluacyjnego dotyczącego pożądanego modelu zarządzania jakością kształcenia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, obejmującego: 1) opracowanie trzech raportów cząstkowych po zakończeniu następujących etapów: badania desk research, badanie jakościowe i badanie ilościowe, 2) opracowanie jednego raportu końcowego z podsumowaniem wykonanych badań i analiz, przygotowanie prezentacji multimedialnych dla każdego z raportów, wraz z prezentacją wyników badań w ramach realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu projektu pt. „Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

plik PDF Informacja o unieważnieniu postępowania plik PDF, 69.23 KB
2014-09-11 13:31
Wytworzył:
Mirosław Łukaszuk
Data opublikowania:
2014-09-05 09:26
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-11 13:46