Rzeczpospolita Polska

RAP.272.94.2014

Usługa szkoleniowa polegająca na zapewnieniu kadry merytorycznej do realizacji jednej edycji studiów podyplomowych „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami” – 2 grupy po 14 zjazdów każdy w roku akademickim 2014/2015 roku, w tym obrony prac dyplomowych w 2015 roku w ramach projektu pt. „Ustawiczne all inclusive” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy UDA-POKL.04.03.00-00-164/12-00

plik PDF informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik PDF, 142.52 KB
2014-09-29 12:06
Wytworzył:
Paweł Korzeniowski
Data opublikowania:
2014-09-08 13:34
Data ostatniej aktualizacji:
2014-09-29 12:07