Rzeczpospolita Polska

RAP.272.A.20.2014

Dostawa aparatury naukowo-badawczej: mikroskopu diagnostyczno-operacyjnego oraz mikroskopu okulistycznego wraz z oprzyrządowaniem dla projektu pn.: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy UOD-DEM-1-351/001.

plik PDF informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik PDF, 409.16 KB
2014-10-02 15:02
plik PDF informacja o zawarciu umowy plik PDF, 294.76 KB
2014-12-17 10:56
Wytworzył:
Beata Piasecka
Data opublikowania:
2014-09-26 11:53
Data ostatniej aktualizacji:
2014-12-17 11:13