Rzeczpospolita Polska

RAP.272.106.2014

Rezerwacja i sprzedaż biletów podróżnych (lotniczych, kolejowych, autobusowych) przy realizacji staży zagranicznych realizowanych w ramach projektu „Ustawiczne all inclusive” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy UDA-POKL.04.03.00-00-164/12-00.

plik PDF informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik PDF, 324.66 KB
2014-10-15 12:37
Wytworzył:
Paweł Korzeniowski
Data opublikowania:
2014-09-29 12:50
Data ostatniej aktualizacji:
2014-10-15 12:37