Rzeczpospolita Polska

rap.272.87.2014

Dostawa z podziałem na 5 części na potrzeby projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”: 1. Mikroskop konfokalny 2. Mikroskop fluorescencyjny 3. Zestaw do automatycznej analizy obrazu cząstek zawiesiny 4. Automatyczny mikroskop stereoskopowy 5. Spektrofotometr podczerwieni FT-IR sprzężony z mikroskopem pozwalającym na obserwację w trybie widzialnym

plik PDF informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik PDF, 830.40 KB
2015-01-22 12:17
Wytworzył:
Paweł Korzeniowski
Data opublikowania:
2014-10-15 10:12
Data ostatniej aktualizacji:
2015-01-22 12:20