Rzeczpospolita Polska

rap.272.115.2014

przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest Dostawa systemu monitoringu strukturalnego, składającego się z oprogramowania, stacji komputerowej, sensorów geodezyjnych, geotechnicznych i meteorologicznych oraz urządzeń pozwalających na pełną funkcjonalność systemu. System zainstalowany w sali geodezyjnej na poziomie -1, na tarasie oraz na dachu budynku Geo-Info-Hydro. Dostawa wraz z montażem.Przedmiot zamówienia jest realizowany dla projektu pt.: „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: XIII Infrastruktura i Środowisko, Działanie: 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego w ramach umowy nr UDA POIS.13.01-050/08-00 z dnia 06.03.2012r. Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%, wysokość Dotacji Celowej wynosi 15%.

plik PDF Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik PDF, 271.66 KB
2015-01-16 10:15
Wytworzył:
Katarzyna Budzyńska
Data opublikowania:
2014-10-17 14:32
Data ostatniej aktualizacji:
2015-01-16 10:17