Rzeczpospolita Polska

RAP.272.134.2014

Dostawa materiałów laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i zużywanych materiałów laboratoryjnych na potrzeby projektu „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, nr POIG.01.03.01-02-080/12.

plik PDF informacja wyborze najkorzystniejszej oferty plik PDF, 321.17 KB
2015-02-05 14:21
Wytworzył:
Robert Niedźwiecki
Data opublikowania:
2015-01-09 14:58
Data ostatniej aktualizacji:
2015-02-05 14:22