Rzeczpospolita Polska

RAP.272.135.2014

Dostawa i montaż mebli na potrzeby projektu „Budowa Centrum Geo-Info-Hydro przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu z podziałem na części: 1.Meble pracownicze 2.Regał do pracowni plastycznej 3.Regały biblioteczne

plik PDF informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 plik PDF, 256.92 KB
2015-04-01 09:45
Wytworzył:
Paweł Korzeniowski
Data opublikowania:
2015-02-17 08:29
Data ostatniej aktualizacji:
2015-04-01 09:47