Rzeczpospolita Polska

Usługi i roboty budowlane do 30 000 EUR

 • Roboty budowlane do 30 000 EURO
  • A0T00T00.213.122.2018
   Wymiana posadzki parkietowej w pok. nr 17 i malowanie w pok. nr 3 po zalaniu z instalacji C.O. w budynku A-5, ul. Norwida 27
  • A0T00T00.213.123.2018
   Poszerzenie otworu wraz z montażem drzwi i nowego naświetla nad drzwiowego – pom. nr 218 Katedry Chemii w Budynku Głównym, ul. C.K. Norwida 25 we Wrocławiu
  • A0T00T00.213.120.2018
   Wykonanie otworu drzwiowego z pracami towarzyszącymi: połączenie laboratoriów 243 i 238 Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Przyrodniczego, pl. Grunwaldzki 24a we Wrocławiu
  • A0T00T00.213.127.2018
   Dostosowanie pomieszczenia nr 117 w Pracowni Mikroskopii Elektronowej przy ul. Kożuchowskiej 5b do pracy mikroskopu konfokalnego.
  • A0T00T00.213.126.2018
   Miejscowa przebudowa ściany zew. związana z wydzieleniem pomieszczenia na sprzęt oraz montaż prysznica z instalacją wod-kan w budynku F-3, ul. Chełmońskiego 39A UPWr
  • A0T00T00.213.125.2018
   Wykonanie prac malarskich w sali nr 377 i korytarzu w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej przy ul. Chełmońskiego 38C we Wrocławiu.
  • A0T00T00.213.129.2018
   Wykonanie projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem wymaganych opinii rzeczoznawcy (BHP, sanepid, p.poż.) i innych uzgodnień, pozwoleń (Miejski Konserwator Zabytków), warunków niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, kosztorysów, przedmiarów, STWiOR w związku z przystosowaniem pomieszczenia laboratoryjnego 218 Katedry Chemii do wymagań pracowni biologii molekularnej - budynek A-2, ul. C.K. Norwida 25 we Wrocławiu.
  • A0T00T00.213.4.2019
   budowa wiaty gospodarczej w miejscu istniejącego gnojownika przy ul. Kożuchowskiej we Wrocławiu (dz.9, AM-3, Obręb Biskupin)
  • A0T00T00.213.3.2019
   Montaż wewnętrznej instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pom. nr 218 Katedry Chemii, Budynek Główny, ul. C.K. Norwida 25
Data opublikowania:
2018-09-27 08:40
Data ostatniej aktualizacji:
2018-09-27 08:40