Rzeczpospolita Polska

Usługi i roboty budowlane do 30 000 EURO

 • Roboty budowlane do 30 000 EURO
  • A0T00T00.272.24.2019
   Remont portierni przy szlabanie (bud. B7), ul. Mikulicza-Radeckiego 6
  • A0T00T00.272.28.2019
   Wykonanie naprawy schodów zewnętrznych budynku A-3 klatka schodowa K-4 Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Norwida 31
  • A0T00T00.272.30.2019
   Remont (roboty budowlane, sanitarne i elektryczne) pom. nr 27 i 29 Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich UPWr, pl. Grunwaldzki 49 we Wrocławiu.
  • A0T00T00.272.31.2019
   Renowacja zdegradowanych elementów drewnianych konstrukcji wiązarów dachu oraz podbitki okapu na budynku Krytej Pływalni UPWr przy ul. Chełmońskiego 43a we Wrocławiu
  • A0T00T00.272.12.3.2019
   Przystosowanie pom. nr 218 do potrzeb pracowni biologii molekularnej - Katedra Chemii, Budynek Główny - ul. C.K. Norwida 25 we Wrocławiu
  • A0T00T00.272.28.2.2019
   Wykonanie naprawy schodów zewnętrznych budynku A-3 klatka schodowa K-4 Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Norwida 31
  • A0T00T00.272.12.4.2019
   Przystosowanie pom. nr 218 do potrzeb pracowni biologii molekularnej - Katedra Chemii, Budynek Główny - ul. C.K. Norwida 25 we Wrocławiu
 • Usługi projektowe do 30 000 EURO
  • A0T00T00.272.25.2019
   Wykonanie ekspertyzy techniczno-mykologicznej stanu technicznego budynku stodoły doświadczalnej P – 13 przy ul. Widawskiej 30 we Wrocławiu.
  • A0T00T00.272.29.2019
   Wykonanie projektu wentylacji mechanicznej z doprowadzeniem ciepła technologicznego wraz z automatyką centrali wentylacyjnej, instalacją elektryczną oraz towarzyszącymi robotami budowlanymi na potrzeby dygestorium w pomieszczeniu 306a w Katedrze Biochemii i Biologii Molekularnej w budynku przy ul. Norwida 31 we Wrocławiu. W ramach zadania projektant prowadzić będzie nadzór autorski – jedna wizyta na budowie.
  • A0T00T00.272.26.2019
   Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku obory nr 1 i 2 na terenie Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu.
  • A0T00T00.272.26.2.2019
   Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku obory nr 1 i 2 na terenie Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Radomierzu.
Data opublikowania:
2018-09-27 08:40
Data ostatniej aktualizacji:
2019-05-13 11:14