Rzeczpospolita Polska

Usługi i roboty budowlane do 30 000 EURO

 • Roboty budowlane do 30 000 EURO
  • A0T00T00.272.11.2019
   Wykonanie prac remontowych (malarskich, posadzkowych i mykologicznych) w pokojach biurowych Biura Zamówień Publicznych i Umów, Budynek Główny, ul. C.K. Norwida 25 we Wrocławiu.
  • A0T00T00.272.18.2019
   Wykonanie remontu w zakresie robót budowlanych, instalacji sanitarnej i elektrycznej pomieszczenia 247 wraz z montażem parapetu w s. seminaryjnej 236 oraz wymianą drzwi w pok. 243 na nowe drewniane z samozamykaczem w Budynku Głównym A-2, przy ul. Norwida 25 na potrzeby Katedry Fizyki i Biofizyki
  • a0t00t00.272.20.2019
   Zabezpieczenie murku oporowego poprzez wykonanie nowej balustrady ochronnej w bud. C-1 oraz naprawa okładzin granitowych schodów zewnętrznych w bud. C-1 i C-2 - ul. Grunwaldzka 53 we Wrocławiu
  • A0T00T00.272.21.2019
   Wykonanie prac budowlanych związanych z podziałem pokoju nr 405, wykonaniem ścianki działowej wraz z wykonaniem otworu drzwiowego w pokoju nr 404 oraz rozdzieleniem obwodu oświetlenia i zmianą lokalizacji gniazd ogólnych. Lokalizacja: IV piętro budynku A-1, ul. M. Skłodowskiej-Curie 42
  • A0T00T00.272.22.2019
   Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach 103, 104, 120 w budynku E-2 przy ul. Kożuchowskiej 5b oraz pomieszczeniu 177 w budynku E-12 przy ul. Chełmońskiego 38C we Wrocławiu
  • A0T00T00.272.21.3.2019
   Wykonanie prac budowlanych związanych z podziałem pokoju nr 405, wykonaniem ścianki działowej wraz z wykonaniem otworu drzwiowego w pokoju nr 404 oraz rozdzieleniem obwodu oświetlenia i zmianą lokalizacji gniazd ogólnych. Lokalizacja: IV piętro budynku A-1, ul. M. Skłodowskiej-Curie 42
  • A0T00T00.272.12.2019
   Przystosowanie pom. nr 218 do potrzeb pracowni biologii molekularnej w zakresie wymiany instalacji elektrycznej oraz montażu klimatyzacji i wentylacji - Katedra Chemii, Budynek Główny - ul. C.K. Norwida 25 we Wrocławiu
 • Usługi projektowe do 30 000 EURO
Data opublikowania:
2018-09-27 08:40
Data ostatniej aktualizacji:
2019-05-13 11:14