Rzeczpospolita Polska

R0AP0000.271.96.2018

Wykonanie inwentaryzacji, odkrywek, koncepcji, ekspertyz, projektu budowlanego z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, badań, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń, projektów wykonawczych i technologii, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego w ramach przebudowy części budynku B-4 Katedry i Kliniki Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzki 51 na potrzeby utworzenia Centrum Chirurgii Doświadczalnej

plik PDF informacja o unieważnieniu postępowania plik PDF, 245.27 KB
2018-12-20 10:11
Wytworzył:
Paweł Korzeniowski
Data wyworzenia:
2018-12-07
Opublikował w BIP:
Paweł Korzeniowski
Data opublikowania:
2018-12-07 13:14
Data ostatniej aktualizacji:
2018-12-20 10:12