Rzeczpospolita Polska

A0T00T00.272.6.2019

Przebudowa i zmiana funkcji przeznaczenia sal wykładowych II Z i III Z na cele biurowe. W ramach zadania należy wykonać: 1. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego oraz niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleniem na budowę. 2. Projekty wykonawcze, STWIOR-y, kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót dla branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. 3. Nadzór Inwestorski – łącznie 3 wizyty na placu budowy. Lokalizacja: Budynek Administracyjno-Dydaktyczny A-1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 42 we Wrocławiu.

plik PDF ZAPYTANIE OFERTOWE plik PDF, 2.67 MB
2019-03-13 13:27
dokument Word 2007 1. Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY dokument Word 2007, 19.61 KB
2019-03-13 13:27
dokument Word 2007 2. Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE dokument Word 2007, 17.54 KB
2019-03-13 13:27
plik PDF 3. Załącznik nr 3 - PROJEKT UMOWY plik PDF, 274.63 KB
2019-03-13 13:27
plik PDF 4. Załącznik nr 4 - TABELA ZZK plik PDF, 193.18 KB
2019-03-13 13:27
plik PDF 5. Załącznik nr 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA plik PDF, 1.65 MB
2019-03-13 13:27
plik PDF 5.1 ZAŁOŻENIA SALA IIZ plik PDF, 200.54 KB
2019-03-13 13:27
plik PDF 5.2. ZAŁOŻENIA SALA IIIZ plik PDF, 199.22 KB
2019-03-13 13:27
Wytworzył:
Damian Dołbaczuk
Data wyworzenia:
2019-03-13
Opublikował w BIP:
Damian Dołbaczuk
Data opublikowania:
2019-03-13 13:41
Data ostatniej aktualizacji:
2019-03-13 13:48