Rzeczpospolita Polska

IODP0000.272.7.2018.NATURA

Świadczenie usługi cateringowej na terenie Krzeszowa w ramach projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00)

plik PDF Zapytanie ofertowe plik PDF, 7.57 MB
2019-03-15 13:32
dokument Word 2007 Załącznik nr 1 – formularz oferty dokument Word 2007, 48.24 KB
2019-03-15 13:32
dokument Word 2007 Załącznik nr 1a – kalkulacja cenowa dokument Word 2007, 43.09 KB
2019-03-15 13:32
dokument Word 2007 Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dokument Word 2007, 42.14 KB
2019-03-15 13:32
dokument Word 2007 Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych dokument Word 2007, 398.47 KB
2019-03-15 13:32
dokument Word 2007 Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług dokument Word 2007, 43.01 KB
2019-03-15 13:32
dokument Word 2007 Załącznik nr 5 – wzór umowy dokument Word 2007, 48.87 KB
2019-03-15 13:32
Wytworzył:
Ewa Ściwiarska-Lenarczyk
Data wyworzenia:
2019-03-15
Opublikował w BIP:
Piotr Kaługa
Data opublikowania:
2019-03-15 13:39
Data ostatniej aktualizacji:
2019-03-15 13:39