Rzeczpospolita Polska

Teamdr hab. inż. Sebastian Opaliński, profesor uczelni
prof. dr hab. inż. Damian Knecht
prof. dr hab. inż. Ewa Łukaszewicz
prof. dr hab. inż. Joanna Szyda
dr hab. inż. Mariusz Korczyński, profesor uczelni
dr hab. inż. Artur Kowalczyk, profesor uczelni
dr hab. inż. Robert Kupczyński, profesor uczelni
dr Ewa Popiela
dr hab. inż. Maria Soroko
mgr Joanna Rosenberger
dr inż. Anna Jankowska-Mąkosa