Rzeczpospolita Polska

Team


dr hab. inż. Zbigniew Lazar, profesor uczelni
prof. dr hab. inż. Waldemar Rymowicz
dr hab. inż. Anna Gliszczyńska, profesor uczelni
prof. dr hab. inż. Anita Rywińsk
dr hab. Aleksandra Mirończuk , profesor uczelni
dr hab. Magdalena Wróbel-Kwiatkowska
dr Adam Dorowolski
dr Tomasz Janek
dr inż. Anna Kancelista
dr inż. Marta Kuźmińska-Bajor
dr inż. Natalia Niezgoda
dr inż. Magdalena Rakicka-Pustułka
dr inż. Aneta Skaradzińska
dr inż. Ludwika Tomaszewska-Hetman
mgr inż. Paulina Śliwka