Rzeczpospolita Polska

Teamdr hab. inż. Mariusz Korczyński, profesor uczelni
dr hab. inż. Małgorzata Korzeniowska, profesor uczelni
dr hab. inż. Artur Kowalczyk, profesor uczelni
dr hab. Bożena Króliczewska, profesor uczelni
dr Maciej Kuczkowski
dr inż. Marta Kuźmińska-Bajor
prof. Dusan Misić
dr inż. Anna Pudło
dr hab. inż. Sebastian Opaliński, profesor uczelni
prof. dr hab. inż. Zbigniew Dobrzański
prof. dr hab. inż. Wiesław Kopeć
prof. dr hab. inż. Ewa Łukaszewicz
prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
dr hab. Jan Madej, profesor uczelni