Rzeczpospolita Polska

Teamdr hab. inż. Aleksandra Bawiec
dr hab. inż. Małgorzata Biniak-Pieróg, profesor uczelni
dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak, profesor uczelni
dr hab. inż. Jolanta Dąbrowska, profesor uczelni
dr inż. Magdalena Domańska
dr inż. Wiesław Fiałkiewicz
dr hab. inż. Joanna Kamińska, profesor uczelni
dr hab. inż. Jan Kazak, profesor uczelni
dr hab. inż. Krzysztof Lejcuś, profesor uczelni
dr inż.  Paweł Lochyński
dr hab. inż. Katarzyna Pawęska, profesor uczelni
dr inż. Justyna Stańczyk
dr hab. inż. Monika Ziemiańska
mgr inż. Sylwia Charazińska
mgr inż. Grzegorz Chrobak
mgr inż. Arkadiusz Głogowski
mgr inż. Michał Śpitalniak
mgr inż. Paweł Tomczyk