Rzeczpospolita Polska

Teamprof. dr hab. Jacek Bania
dr Michał Bednarski
dr Karolina Bierowiec
dr Kamila Bobrek
prof. dr hab. Jarosław Bystroń
dr hab. Barbara Bażanów, profesor uczelni
dr Magdalena Florek
dr hab. Paweł Chorbiński, profesor uczelni
dr hab. Andrzej Gaweł, profesor uczelni
dr Krzysztof Grzymajło
dr Karuga-Kuźniewska Ewa
dr Monika Kasztura
dr hab. Liliana Kiczak, profesor uczelni
dr Rafał Kolenda
dr hab. Anna Kołaczkowska
dr hab. Jarosław Król, profesor uczelni
dr Maciej Kuczkowski
dr Magdalena Lis
dr Anna Matczuk
prof. dr hab. Arkadiusz Miążek
lek. wet. Agata Mikołajczyk
prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz
dr hab. Aleksandra Pawlak, profesor uczelni
dr Tomasz Piasecki
dr hab. Katarzyna Płoneczka-Janeczko, profesor uczelni
dr hab. Błażej Poźniak, profesor uczelni
prof. dr hab. Krzysztof Rypuła
dr inż. Justyna Schubert
dr inż Jarosław Suchański
dr Agnieszka Suszko-Pawłowska
dr Angelika Sysak
dr hab. Marianna Szczypka, profesor uczelni
prof. dr hab. Marcin Świtała
lek. wet. mgr inż. Aleksandra Tabiś
prof. dr hab. Maciej Ugorski
dr Ewa Wałecka-Zacharska
prof. dr hab. Alina Wieliczko
dr Anna Woźniak-Biel
dr inż. Maciej Zacharski