Rzeczpospolita Polska

Samorząd doktorantów


Samorząd Doktorantów składa się ze wszystkich uczestników studiów III stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.


Kontakt:
1