Rzeczpospolita Polska

Dział Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji

ul. C.K. Norwida 27c, 50-375 Wrocław
(budynek A12, piętro 1)
tel. 71 320 5407, 71 320 5270, 71 320 5219


Dyrektor

mgr Janusz Ludwik Gaca
tel.71 320 5407
e-mail:

dr inż. Arkadiusz Popiel
tel. 71 320 5272
e-mail:

dr inż. Paweł Szyszkowski
tel. 71 320 5264
e-mail:

mgr Izabela Kozłowska
tel. 71 320 5423
e-mail: izabela.kozłowska@upwr.edu.pl

mgr Marcin Maćkiewicz
tel. 71 320 5423
e-mail:

mgr Tomasz Bogusz
tel. 71 320 5114
e-mail:

mgr Krzysztof Otręba
e-mail:

mgr Bartłomiej Rycerz
tel. 71 320 5196
e-mail:

 

Zadania działu regulują postanowienia zarządzenia nr 163/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 30 października 2012 roku.

 

Data ostatniej aktualizacji:
2014-06-23 20:42