Rzeczpospolita Polska

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

ul. C.K. Norwida 25
50-375 Wrocław
tel: 71 320 5186
e-mail:


UWAGA!

Zebranie organizacyjne dla słuchaczy I semestru MSP odbędzie się w najbliższą środę (17.10.2018) o godz 13:00 w sali 203 (Gmach Główny, od ulicy Curie-Skłodowskiej)

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA


Lista słuchaczy 1 semestru w roku akademickim 2018/2019


Rekrutacja na Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne


Zajęcia dla trzeciego semestru Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego: http://witryny.up.wroc.pl/msp/Kierownik

dr Zbigniew Jurzyk
tel. 71 320 5186, 601 747 044
e-mail:

 

Celem działalności Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego jest przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela.

Studia na Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym trwają trzy semestry, z czego dwa pierwsze semestry są realizowane są w systemie stacjonarnym a ostatni systemem niestacjonarnym. Studia w systemie zaocznym są odpłatne.

Regulamin Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu został wprowadzony w życie zarządzeniem nr 208/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Wysokość opłat za studia określa zarządzenie nr 86/2017 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za odpłatne usługi dydaktyczne w roku akademickim 2017/2018.

Efekty kształcenia  oraz plan studiów na Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym zawarte są w załącznikach do uchwały nr 73/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Kadrę studium stanowią specjaliści z zakresu pedagogiki, dydaktyki i psychologii. Z zespołem współpracują najlepsi nauczyciele praktycy. Program obejmuje m.in. podstawowe zagadnienia z pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej oraz metodyki szczegółowej. Uzupełniają je przedmioty rozszerzające wiedzę i umiejętności o kwestie dotyczące społecznych kontekstów edukacji. Program zgodny jest z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Data opublikowania:
2009-03-26 13:49
Data ostatniej aktualizacji:
2014-06-23 21:04