Rzeczpospolita Polska

SKN na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt

 

Kurator wydziałowy SKN

dr inż. Przemysław Pokorny
tel. 71 320 5869
e-mail: