Rzeczpospolita Polska

SKN na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 

Kurator wydziałowy SKN

dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. UPWr.
tel. 71 320 5539
e-mail: