Rzeczpospolita Polska

SKN na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

 

Kurator wydziałowy SKN

prof. dr hab. inż. Jan Kempiński
tel. 71 320 5503
e-mail: