Rzeczpospolita Polska

SKN na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

 

Kurator wydziałowy SKN

dr hab. Artur Niedźwiedź, prof. nadzw.
tel. 71 320 5363
e-mail: