Rzeczpospolita Polska

SKN na Wydziale Nauk o Żywności

 

Kurator wydziałowy SKN

dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska, prof. UPWr.
tel. 71 320 7706
e-mail: