Rzeczpospolita Polska

Zrzeszenie Studentów Weterynarii przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Przewodnicząca: Olga Mackiw
Wiceprzewodniczące: Anna Wyszyńska i Martyna Matkowska

e-mail:
www.facebook.com/ivsawroclaw
https://www.instagram.com/ivsa_wroclaw/


Zrzeszenie Studentów Weterynarii zostało zarejestrowane w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku 2008. Jest formą aktywności studentów poszerzających zainteresowania związane z programem naukowo-dydaktycznym i badawczym Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Organizacja współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Weterynarii IVSA.

Celem zrzeszenia jest:

  • organizowanie programów wymian studenckich
  • pomoc studentom Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i wiedzy teoretycznej w zakresie wiedzy medycznej w różnych krajach
  • rozwój idei dobrostanu zwierząt
  • rozwój programu kształcenia weterynaryjnego
  • umożliwienie studentom wydziałów weterynaryjnych uczestniczenie w projektach w ramach International Veterinary Students' Association (Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Weterynarii)
  • integracja środowiska studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej

Zrzeszenie swoje cele realizuje poprzez:

  • współdziałanie z organami administracji państwowej oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w sprawach dotyczących działalności statutowej
  • organizowanie seminariów, wykładów, konferencji, szkoleń warsztatów i innych przedsięwzięć w zakresie celów zrzeszenia
  • organizowanie projektów naukowych i kursów dydaktycznych dla studentów oraz innych zainteresowanych tematyką weterynaryjną
  • międzynarodowy program praktyk studenckich