Rzeczpospolita Polska

Akademiki, stypendia, ubezpieczenia


Przewodnik po stypendiach dla studentów i doktorantów


UWAGA

Opóźnienia w przelewaniu stypendiów na konta są spowodowane brakiem numerów kont. Każdy student, któremu przyznano stypendium, zobowiązany jest do dostarczenia do dziekanatu numeru swojego konta, aby możliwe było przekazanie stypendium.