Rzeczpospolita Polska

SKN Hodowców DrobiuUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Hodowli Zwierząt –  Zakład Hodowli Drobiu
ul. Chełmońskiego 38C
51-630 Wrocław


Opiekun


dr inż. Maria Chrzanowska
tel. 71 320 5790
e-mail:
strona www: http://www.up.wroc.pl/sknhd

 


Działalność koła charakteryzuje się ogromną różnorodnością form pracy:

  • działalność naukowa (eksperymentalna) poprzez włączanie się w problematykę naukową macierzystego zakładu;
  • działalność naukowa na letnich obozach naukowych organizowanych np. w Dolinie Baryczy, w Zakładach Przetwórstwa Mięsnego DROP S.A. w Ostrzeszowie, na Fermie Strusi w Stypułowie;
  • udział w konferencjach naukowych uczelnianych, ogólnopolskich i międzynarodowych;
  • wyjazdy do różnych obiektów drobiarskich, gospodarstw agroturystycznych, na wystawy drobiu użytkowego i ozdobnego;
  • wykonywanie pomocy dydaktycznych np.: szkielet strusia afrykańskiego, gęsi bernikli kanadyjskiej, gablot z kośćcami ptaków;
  • uczestnictwo w dyżurach (obsługa ptaków) oraz pomoc na wiacie dydaktyczno-doświadczalnej Zakładu Hodowli Drobiu;
  • działalność popularyzatorska w ramach Uniwersytetu Dzieci, Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych (warsztaty, pokazy interaktywne) oraz przedszkolaków;
  • współpraca z Dolnośląskim Związkiem Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego oraz uczestnictwo w organizacji Ogólnopolskich i Regionalnych Wystaw tych ptaków;
  • organizacja kiermaszów pisanek i ozdób wielkanocnych wykonywanych własnoręcznie przez członków koła.