Rzeczpospolita Polska

SKN Hodowców Trzody ChlewnejUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej
ul. Chełmońskiego 38C
51-630 Wrocław


Opiekun

dr inż. Anna Jankowska-Mąkosa
tel. 71 320 5822
e-mail:  
mgr inż. Kamil Duziński
tel. 71 320 5822

strona www: http://sknhtch.pl.tl/

Studenci prowadzą obserwacje związane z zachowaniem dobrostanu świń w fermie (ocena odbywa się w świetle przyjętych norm w UE), podejmują też tematy związane z ograniczeniem problemu charłactwa i poprawą wskaźników użytkowości rozpłodowej loch. Od lat studentów interesuje również zagadnienie racjonalnego odchowu prosiąt w warunkach dużej koncentracji loch w fermie.