Rzeczpospolita Polska

SKN Hodowców BydłaUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Hodowli Zwierząt –  Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka
ul. Chełmońskiego 38C
51-630 Wrocław


Opiekun

dr hab. inż. Maciej Adamski, prof. nadzw.
tel. 71 320 5771
e-mail:


 SKN działa od 10.11. 1966 r. Zostało założone w ówczesnym Zakładzie Hodowli Bydła i Koni z inicjatywy pracowników naukowo- dydaktycznych oraz studentów.  Nasi studenci brali udział w wielu obozach naukowo-badawczych. Pod jego kierunkiem powstało wiele prac, które zyskały uznanie na sejmikach naukowych w kraju i zagranicą.

W ciągu ostatnich 10 lat, wraz z pracownikami nauki, opracowaliśmy szereg zagadnień i szczycimy się sporym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i poznawczym. Byliśmy częstymi gośćmi w Parku Narodowym „Ujście Warty” gdzie prowadziliśmy badania.

W 2005 r. otworzyliśmy pierwszy na uczelni klub SKN „Pod siódemką”. Studenci SKN „Beefalo”to osoby będące „na topie” w sprawach bydła, ale nie tylko, interesujemy się również innymi dziedzinami; cechuje nas nie tylko praca – umiemy również dobrze się bawić. W życiu i działaniu kierujemy się następującym przesłaniem: „Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć; nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna; przyjmuj godnie to, co lata niosą; bez goryczy wyrzekaj się przymiotów młodości”.

Członkowie Koła czynnie biorą udział we wszelkiego rodzaju wyjazdach naukowych, organizowanych przez opiekuna i ZHBiPM. Wyjazdy odbywały się m.in.:

  • do gospodarstwa rolno-hodowlanego „Dębinka” o powierzchni 950 ha. Gospodarstwo prowadzi hodowlę zarodową bydła mięsnego ras: Limousine, Charolaise i Salers oraz zajmuje się sprzedażą zarodków bydła ras mięsnych. Zapoznawaliśmy się z warunkami hodowli bydła mięsnego w Unii Europejskiej jak również stanem hodowli tych zwierząt w Polsce. Zwiedzaliśmy pastwiska, obiekty inwentarskie gdzie przyglądaliśmy się badaniom przeprowadzanym na cielność krów. Zorganizowaliśmy również spotkanie towarzyskie przy ognisku na którym przedstawiciele gospodarstwa prezentowali firmę RADAN prowadzącą gospodarstwo „Dębinka” jak również „Tuchola” o pow. 1150 ha. Nawiązane kontakty pozwolą nam na zaplanowanie i umożliwią wykonanie nowych doświadczeń i prac naukowych.
  • do Radomierza, gdzie w każdy weekend co roku od stycznia do marca 2-3-osobowe grupy studentów pomagały przy wycieleniu. Gospodarstwo prowadzi hodowlę bydła mięsnego ras: Charolaise i mieszańców Charolaise. Stado podstawowe składa się obecnie ze 120-stu krów.
  • do Kępnicy. Gospodarstwo prowadzi hodowlę bydła rasy pHf odmiany CB. Stado podstawowe składa się ze 170 krów. W gospodarstwie prowadzona jest regularna kontrola BCS, która wykazała zbyt wysoką kondycję u ponad 80% krów w okresie zasuszenia.
  • na Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-FARM w Poznaniu, gdzie odbywa się Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Dwudniowy wyjazd stanowił podstawę do zapoznania się z nowinkami w zakresie hodowli bydła.

Jak co roku SKN Hodowców Bydła organizowało akcję charytatywną na rzecz Domu Dziecka w Sobótce i Oławie. Na początku grudnia odbył się kiermasz z którego dochody przeznaczone zostały na zakup prezentów gwiazdkowych dla dzieci przebywających w placówce. Podczas kiermaszu członkowie koła sprzedawali wykonane przez siebie świeczki z wosku, bombki, figurki, zdjęcia, obrazy i inne przedmioty. Corocznie w okresie świąt Bożego Narodzenia organizowana jest Wigilia, na której obecni są członkowie różnych kół, oraz ich opiekunowie i kurator prof. Paweł Gajewczyk.