Rzeczpospolita Polska

SKN Hydrobiologów


SKN Hydrobiologów                                                                         
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt,
Instytut Biologii, ul. Kożuchowska 5B
51-631 Wrocław


Opiekun

dr inż. Monika Kowalska-Góralska
tel.
71 320 5873
e-mail:


Członkami SKN są pasjonaci wędkarstwa, rybactwa, pływania pod żaglami, wpław, kajakiem i na tratwie, a także projektowania małych zbiorników wodnych, jako elementu krajobrazu.

Koło angażuje się w prace terenowe obejmujące zagadnienia ekologii wód powierzchniowych, badanie stanu czystości wód i problemy ochrony środowiska, monitorowanie środowiska wodnego i jego komponentów biotycznych oraz abiotycznych. W czasie tych prac z rzek i zbiorników wodnych pobierane są próbki wody, osadów dennych, roślin i zwierząt. Badania laboratoryjne i eksperymentalne, związane z analizą fizyczną i chemiczną pobranego materiału (np. obejmują wpływ substancji toksycznych i detergentów na przeżywalność niższych organizmów wodnych, analizę ryb pod kątem przydatności do spożycia) wykonywane są w pracowniach Zakładu Hydrobiologii i Akwakultury.

Zainteresowania przyrodnicze członków koła mogą być poszerzane w wielu kierunkach, obejmując np. akwarystykę, wędkarstwo, a dobrze wyposażone zaplecze techniczne pozwala na prowadzenie interesujących obserwacji.