Rzeczpospolita Polska

SKN Hodowców Koni

logo

SKN Hodowców Koni

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Instytut Hodowli Zwierząt
Zakład Koni i Jeździectwa

Opiekun:

dr inż. Maciej Dobrowolski
e-mail:
tel.: 71 320 57 85

mgr inż. Wanda Górniak
e-mail:
tel.: 71 320 57 87

Facebook:

https://www.facebook.com/SKN-Hodowc%C3%B3w-Koni-648386355236443/?fref=ts


SKN Hodowców Koni zrzesza miłośników koni. Mimo różnic wynikających z zainteresowania odmiennymi dziedzinami pracy z końmi, członkom koła przyświecają wspólne cele – poszerzanie wiedzy i nabywanie doświadczenia.

W ostatnich latach koło zajmowało się charakterystyką morfometryczną klaczy hodowlanych rasy śląskiej utrzymywanych w Stadzie Ogierów Książ oraz wzięło udział w pokazie hodowlanym podczas VIII Krajowego Czempionatu Młodzieży Koni Rasy Śląskiej. Podczas obozu naukowego w Nadleśnictwie Kliniska pod Szczecinem studenci mieli możliwość obserwacji behawioru koników polskich utrzymywanych w systemie rezerwatowym oraz monitorowania tego stada za pomocą aparatu GPS udostępnionym przez nadleśnictwo. Członkowie koła uczestniczyli w szkoleniu z masażu sportowego koni zorganizowanym specjalnie dla naszego koła oraz kursie imprintingu. W ramach pomocy na Święcie Konia w Siedlcu Trzebnickim studenci należący do koła mieli możliwość uczenia się powożenia zaprzęgami konnymi. Uczestnicy koła aktywnie uczestniczyli również jako wolontariusze na różnych zawodach jeździeckich odbywających się we Wrocławiu i okolicach. Oprócz wyjazdów naukowych, kursów oraz wolontariatu członkowie koła prezentują się na konferencjach, sejmikach i dniach aktywności.

SKN Hodowców Koni

SKN Hodowców Koni

SKN Hodowców Koni