Rzeczpospolita Polska

SKN KynologówUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
ul. Kożuchowska 7
51-631 Wrocław

Opiekun
dr inż. Magdalena Zatoń-Dobrowolska
tel. 71 320 5920
e-mail:
 
strona www: http://gen.edu.pl/edukacja/kola-naukowe/skn-kynologow/