Rzeczpospolita Polska

SKN Pszczelarzy „APIS”

logo

SKN Pszczelarzy „Apis”

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt

Opiekun:

dr Ewa Popiela-Pleban
tel.: 71 320 5939

dr inż. Paweł Migdał

Facebook:

https://www.facebook.com/SKNApis/


Studenci będący członkami SKN Pszczelarzy "Apis" zajmują się opieką nad pasieką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W zakres prac zaliczane są takie zadania jak pielęgnacja terenu pasieki oraz wykonywanie przeglądów rodzin pszczelich. Członkowie koła uczestniczą we wszelkich zabiegach wykonywanych na rodzinach pszczelich, m.in. zasiedlanie nowych uli, wykonywanie odkładów czy miodobranie.

Studenci prowadzą prelekcje na tematy związane z szeroko rozumianą biologią rodziny pszczelej oraz gospodarką pasieczną na różnych poziomach edukacji. Współpracują również z innymi stowarzyszeniami propagując ochronę pszczół samotnic.

Elementem działalności koła jest również praca naukowa. Należy do niej pisanie artykułów popularno-naukowych, naukowych, branie udziały w konferencjach oraz badaniach laboratoryjnych. Organizowane są wyjazdy do pasiek na terenie całego kraju. Sukcesywnie rozrasta się pasieka oraz ilość zaprzyjaźnionych pszczelarzy/organizacji.