Rzeczpospolita Polska

SKN Teriologów

logo

SKN Teriologów

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Katedra Genetyki i Hodowli Ogólnej

Opiekunowie:

dr Magdalena Moska
e-mail:
tel.: 71 320 5921

dr Tomasz Kokurewicz
e-mail:
tel.: 71 320 5878

Facebook:

https://www.facebook.com/skn.teriologow.up.wroc


SKN Teriologów bada teriofaunę Polski. Koło organizuje wykłady i wyjazdy terenowe, podczas których studenci poszerzają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu monitorowania ssaków i metod badawczych wykorzystywanych w teriologii. Na swoim koncie ma m.in. wyjazd na zimowe tropienia ssaków w Beskidach Śląskim i Małym, a także obóz nietoperzowy w Białowieży, zrealizowany we współpracy z Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Członkowie koła zdobywają wiedzę na temat ssaków Wrocławia w ramach autorskiego projektu „Drobne ssaki kampusu Biskupin” oraz projektu „Fauna drobnych ssaków we wrocławskich parkach”, prowadzonego wspólnie z SKN Teriologów Uniwersytetu Wrocławskiego.

SKN Teriologów

SKN Teriologów

SKN Teriologów

SKN Teriologów