Rzeczpospolita Polska

SKN Zoologów i Ekologów

logo

SKN Zoologów i Ekologów

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Instytut Biologii
Zakład Systematyki i Ekologii Bezkręgowców

Opiekun:

dr Magdalena Felska
e-mail:
tel.: 71 320 5964

Facebook:

https://www.facebook.com/StudenckieKoloNaukoweZoologowIEkologow


Obecne kierunki badań i zainteresowań członków SKN Zoologów i Ekologów to ornitologia (analiza składu wypluwek sów, obserwacje ptaków w terenie podczas przelotów, ptaki zbiorników wodnych), teriologia (obserwacje i tropienia różnych gatunków ssaków, chiropterofauna Wrocławia i okolic), terrarystyka (obserwacje i hodowle egzotycznych owadów i pajęczaków).

Koło organizuje wyjazdy terenowe, w czasie których kładą nacisk na praktyczne umiejętności biologa – oznaczanie różnych gatunków kręgowców i bezkręgowców, wykonywanie ekspertyz przyrodniczych, fotografię przyrodniczą dokumentacyjną i artystyczną.

Studenci prowadzą także zajęcia i warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, uczestniczą w zajęciach z preparatyki zwierzęcej (sekcje rzadkich gatunków zwierząt z całego świata oraz wykonywanie eksponatów) i konferencjach naukowych, przygotowują pomoce dydaktyczne.

SKN Zoologów i Ekologów

SKN Zoologów i Ekologów

SKN Zoologów i Ekologów