Rzeczpospolita Polska

SKN Żywienia ZwierzątUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
ul. Chełmońskiego 38C
51-630 Wrocław

strona: https://www.facebook.com/


Opiekunowie:
dr Tomasz Hikawczuk
tel. 71-320-5832
e-mail:

mgr inż. Martyna Mońka

Studenckie Koło Naukowe Żywienia Zwierząt  organizuje cykliczne zebrania referatowo-dyskusyjne, których tematyka dotyczy m.in. takich problemów, jak:

  • następstwa globalizacji handlu materiałami paszowymi,
  • perspektyw wykorzystywania organizmów genetycznie modyfikowanych, jako komponentów paszowych,
  • możliwości żywieniowego polepszania produktów (tzw. „biojaja, biomięso, biomleko”),
  • prawidłowego żywienia, jako czynnika zapewnienia zwierzętom dobrostanu,
  • zwiększenia poprzez żywienie zwierząt bezpieczeństwa żywności (np. ograniczenie zagrożenia mikotoksynami, salmonellozami).

Koło w miarę chęci studentów i możliwości organizuje obozy naukowe w obiektach utrzymujących wysokowydajne zwierzęta, w których wdrażane są nowoczesne technologie produkcji pasz i ich skarmiania. Ich efektem są prace naukowe prezentowane na konferencja i sejmikach studenckiego ruchu naukowego.


  Działalność koła zawieszona