Rzeczpospolita Polska

SKN Architektury KrajobrazuUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Architektury Krajobrazu
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław


Opiekun

dr inż. Jerzy Potyrała

tel. 71 320 1860
e-mail:
e-mail:


dr Anna Borcz
tel.  71 320 1848
e-mail:  

mgr Krzysztof Stępień
tel.
e-mail:

strona www: www.sknak.prv.pl


Koło istnieje od 2006 roku, a głównym celem działalności jest poprawa stanu sanitarnego i estetyki zieleni miejskiej, wiejskiej oraz maskującej. W jego ramach działają 4 sekcje tematyczne:

  • projektowa, wykonuje koncepcje projektowe zagospodarowania terenów zieleni, poprzedzone analizami dendroflory;
  • malarska pozwala studentom wykazać się artystycznie. Ćwiczą oni różnorodne techniki malarskie podczas spotkań sekcji oraz na plenerach wyjazdowych. Organizują także: wernisaże prac (liczne w holu głównym budynku CND oraz poplenerowe w Lądku Zdroju).
  • architectura militaris zrzesza pasjonatów fortyfikacji. Studenci w jej ramach poznają od podszewki obiekty obronne w całym kraju, jak również za granicą. Wykonują inwentaryzacje architektoniczne oraz dendrologiczne, gromadzą dokumentację fotograficzną, zapoznają się z metodami konserwacji tychże obiektów oraz przygotowują koncepcje zagospodarowania terenów budowli fortecznych, bądź pojedynczych schronów;
  • ambasadorzy zieleni w niej studenci uczą się m.in. konstrukcji zielonych ścian oraz pogłębiają wiedzę w zakresie szaty roślinnej.