Rzeczpospolita Polska

SKN Budownictwa

SKN Budownictwa

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Budownictwa

Opiekun:

dr inż. Radosław Tatko
e-mail:
tel.: 71 320 5529

Celem działalności SKN Budownictwa jest rozwijanie wiedzy i nabywanie umiejętności badawczych z dziedziny budownictwa, m.in. poprzez udział w badaniach materiałów i technologii budowlanych. Udział w konferencjach i wyjazdach naukowych integruje najlepszych studentów budownictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym, a także pozwala nawiązać kontakty z innymi organizacjami studenckimi związanymi z budownictwem.

SKN Budownictwa

SKN Budownictwa

SKN Budownictwa

SKN Budownictwa