Rzeczpospolita Polska

SKN Dendrologii Stosowanej


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Architektury Krajobrazu
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław


Opiekunowie:

dr Elżbieta Szopińska

tel. 71 320 1890
e-mail:


Założone zostało w 2001 roku przez dr Elżbietę Szopińską dla studentów architektury krajobrazu chcących poszerzyć wiedzę zdobytą podczas studiów. Działalność koła obejmuje tematy z zakresu szeroko pojętej architektury krajobrazu. Studenci realizują projekty zieleni, koncepcje zagospodarowania terenu oraz prace o charakterze naukowym, takie jak: raporty o stanie drzew, waloryzacje przyrodnicze i kulturowe.

Ważnym rozdziałem w działalności Koła jest współpraca z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia.W ramach porozumienia „Szare na Zielone” studenci wykonują projekty zagospodarowania dla placówek oświatowych we Wrocławiu, które następnie są realizowane przy udziale autorów.

Członkowie koła zdobywają również doświadczenie przez prowadzenie zajęć związanych z architekturą krajobrazu dla Stowarzyszenia Pomocy „Larum”. Uczestniczą w konferencjach, spotkaniach i dyskusjach.