Rzeczpospolita Polska

SKN Geodetów

logo

SKN Geodetów

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Geodezji i Geoinformatyki

Opiekunowie:

dr inż. Krzysztof Mąkolski
e-mail:
tel.: 71 320 5685

dr inż. Mirosław Kaczałek
e-mail:
tel.: 71 320 5685

dr inż. Adam Michalski
e-mail:
tel.: 71 320 5619


SKN Geodetów rozwiązuje problemy związane z tematyką geodezyjną, a przede wszystkim z badaniami deformacji. Zagadnienie to jest realizowane na obozach naukowych organizowanych przez koło od 1972 roku w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie oraz na Szczelińcu Wielkim w Górach Stołowych. Rezultaty prac badawczych pozyskane na obozach, jak również wyniki pomiarów z innych obiektów są podstawą do opracowywania wystąpień (referatów oraz posterów) prezentowanych na licznych konferencjach naukowych w kraju i za granicą (w Ałma Acie, Nowym Sadzie, Nitrze, we Lwowie i w Petersburgu, we Wrocławiu i w Olsztynie).

Od roku 1995 r. koło jest członkiem International Geodetic Student Organisation, a w maju 2013 r. było organizatorem International Geodetic Student Meeting. Od roku 2009 r. w ramach wymiany naukowej z Politechniką Lwowską członkowie Koła uczestniczą w wyjazdach naukowo-dydaktycznych do Lwowa, Ałuszty na Krymie, w Karpaty u podnóży góry Pop Iwan oraz do Odessy, a studenci z Ukrainy uczestniczą w obozach naukowych w Jaskini Niedźwiedziej i na Szczelińcu Wielkim.

Oprócz działalności naukowej członkowie koła uczestniczą w Dniach Aktywności Studenckiej, Dniach Otwartych oraz w Studenckiej Szalonej Nocy Naukowej, są współorganizatorami Rajdów Geodety. Działalność kole nie tylko pogłębia i rozszerza wiedzę z zakresu geodezji, ale również rozwija umiejętności w zakresie współpracy w zespołach, uczy występowania i prezentowania własnych poglądów.

SKN Geodetów

SKN Geodetów

SKN Geodetów

SKN Geodetów