Rzeczpospolita Polska

SKN Geoinformatyki


 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Geodezji i Geoinformatyki
ul. Grunwaldzka 53
50-357 Wrocław

Opiekun
dr inż. Adam Michalski
tel. 71 320 1950
e-mail:


strona www: www.gislab.up.wroc.pl/kngi

 

Koło zostało założone w 2008 r., a tematami badań są:

  • generalizacja konturów otwartych i zamkniętych oraz tworzenie map dla digitizera sonorycznego (urządzenie przydatne w edukacji niewidomych dzieci, wykorzystuje dźwięk, a nie dotyk,
  • tworzenie modeli 3D obiektów istniejących w rzeczywistości w programie Google Sketch UP (np. mapa kampusu Biskupin i Grunwaldzki UP, która znalazła się na folderach rozdawanych nowym studentom),
  • poprawki czasowe w pomiarach satelitarnych GPS/GLONASS,
  • wykonywanie analiz przestrzennych w GeoMedia oraz ArcGIS,
  • tworzenie map tematycznych dla różnych celów.

Członkowie uczestniczą w konferencjach naukowych publikują artykuły prasowe, przygotowują warsztaty i szkolenia z zakresu oprogramowania GIS. Organizują Międzynarodowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej GIS Day na Uniwersytecie Przyrodniczym.