Rzeczpospolita Polska

SKN Hydrologów i Hydrotechników

logo

SKN Hydrologów i Hydrotechników

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Inżynierii Środowiska

Opiekunowie:

Dr inż. Radosław Stodolak
e-mail:
tel.: 71 320 5516

Mgr inż. Michał Śpitalniak
e-mail:
tel.: 71 320 5541

Strona:

http://www.org.up.wroc.pl/sknhih/

Facebook:

https://www.facebook.com/sknhih/?fref=ts

Instagram:

https://www.instagram.com/skn_hih/

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=rvucyPBPSOI&feature=youtu.be


SKN Hydrologów i Hydrotechników tworzą młodzi ludzie z pasją, zainteresowani tematyką hydrologii, budownictwa wodnego, ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki wodnej oraz geotechniki. Jest to jedno z największych kół naukowych na UPWr, korzystające ze wsparcia pracowników i laboratoriów Instytutu Inżynierii Środowiska.

Koło bierze udział w Dniu Aktywności Studenckiej, organizuje Światowy Dzień Wody, jego członkowie pracują w laboratorium wodnym i wyjeżdżają na obozy naukowe, a także pomagają w edukacji najmłodszych – organizują wystawy i pokazy w szkołach. Biorą udział w seminariach tematycznych oraz krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Oprócz działalności naukowej zajmują się również konfrontowaniem teorii z praktyką.

SKN Hydrologów i Hydrotechników

SKN Hydrologów i Hydrotechników

SKN Hydrologów i Hydrotechników

SKN Hydrologów i Hydrotechników