Rzeczpospolita Polska

SKN Gospodarki NieruchomościamiUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Gospodarki Przestrzennej
ul. Grunwaldzka 53
50-357 Wrocław

Opiekun
dr inż. Olgierd Kempa
tel.
71 320 1850
e-mail: