Rzeczpospolita Polska

SKN Planowania Przestrzennego „Puzzle”

logo

SKN Planowania Przestrzennego „Puzzle”

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Katedra Gospodarki Przestrzennej

Opiekun:

dr inż. Jan Kazak
e-mail:
tel.: 71 320 5670

Facebook:

https://www.facebook.com/skn.puzzle/


Koło powstało w 2006 roku i od tego czasu podstawowym celem jest stwarzanie jego członkom warunków do rozwoju naukowego, poszerzania swoich pasji i zainteresowań. W prowadzonych badaniach poruszana jest szeroko rozumiana tematyka gospodarki przestrzennej, między innymi: architektura, urbanistyka, transport, ekologia, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, socjologia miasta i urbanizacji, krajobraz kulturowy, analizy przestrzenne i wycena środowiska.

Studenci mają również okazję do udziału w studenckich konferencjach naukowych oraz obozach naukowych – krajowych i zagranicznych. Koło odnosi liczne sukcesy w zmaganiach studenckich oraz nawiązuje współpracę z innymi ośrodkami w kraju i zagranicą.

SKN Planowania Przestrzennego Puzzle

SKN Planowania Przestrzennego Puzzle

SKN Planowania Przestrzennego Puzzle

SKN Planowania Przestrzennego Puzzle