Rzeczpospolita Polska

SKN Meliorantów im. prof. Stanisława Baca

logo

SKN Meliorantów im. prof. Stanisława Baca

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska

Opiekunowie:

dr hab. inż. Grzegorz Janik, prof. nadzw.
e-mail:
tel.: 71 320 5539

mgr inż. Małgorzata Dawid
e-mail:
tel.: 71 320 5530

mgr inż. Amadeusz Walczak
e-mail:
tel.: 71 320 5530

Strona:

http://www.aqua.ar.wroc.pl/sknmeliorantow

Facebook:

https://www.facebook.com/SKNBac/

E-mail:


Główne nurty badawcze SKN Meliorantów wynikają z zastosowania nowoczesnych technik pomiarowych wykorzystujących reflektometrię domenowo-czasową – technikę TDR. Za jej pomocą określana jest wilgotność objętościowa w ośrodkach porowatych. Umożliwia to prowadzenie badań np. nad bilansem przepływu wody w continiuum gleba – roślina – atmosfera.

W ostatnich latach SKN Meliorantów zajmowało się między innymi organizacją obozów naukowych w takich miejscach jak: Lublin, Łeba, Krościenko nad Dunajcem, Chorwacja, Sterławki Małe, Bory Tucholskie.

Członkowie koło prowadzili następujące badania:

  • dynamika wilgotności wierzchniej warstwy gleby;
  • szacowanie intensywności infiltracji wody z atmosfery w okresach bezopadowych;
  • określenie intensywności procesu ewapotranspiracji;
  • charakter procesów ruchu wody w glebie w przypadku iniekcyjnego nawadniania;
  • związek wilgotności i temperatury gleby;
  • strefa czułości sensorów TDR;
  • zmiany wilgotności w bloczkach z betonu komórkowego.
  • wilgotność i podciśnienie w pniach drzew.

Badania przeprowadzane podczas obozów naukowych stanowią podstawę opracowania referatów wygłoszonych i opublikowanych na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych (w Olsztynie, Wrocławiu, Novim Sadzie, Sankt Petersburgu). Działalność koła to nie tylko obozy naukowe i konferencje, ale również liczne wyjazdy naukowo-poznawcze, podczas których studenci zapoznają się z obiektami hydrotechnicznymi w Słowacji, na Węgrzech, w Niemczech, Czechach, na Litwie, Ukrainie i w Rumuni.

SKN Meliorantów im. prof. Stanisława Baca

SKN Meliorantów im. prof. Stanisława Baca

SKN Meliorantów im. prof. Stanisława Baca

SKN Meliorantów im. prof. Stanisława Baca