Rzeczpospolita Polska

SKN Medyków Weterynaryjnych „Chiron”

logo

SKN Medyków Weterynaryjnych „Chiron”

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Opiekun:

dr Malwina Słowikowska
tel. 691 699 139
e-mail:

Facebook:

https://www.facebook.com/SKN.chiron/?ref=bookmarks


SKN „Chiron” zajmuje się poszerzaniem wiedzy z zakresu wielu gatunków zwierząt oraz różnych dyscyplin weterynaryjnych. Organizuje warsztaty, które są dostępne wyłącznie dla członków koła oraz wykłady, w których może uczestniczyć każdy student medycyny weterynaryjnej.

Członkowie koła aktywnie uczestniczą w życiu uczelni – organizują Studencką Szaloną Noc Naukową, Dzień Aktywności Studenckiej, Dzień Otwarty, wyjazdy mające na celu promocję Uniwersytetu Przyrodniczego, a także charytatywną Akcję Franek.