Rzeczpospolita Polska

SKN FRUCTUS


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu skn_fruktus
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych
Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu
ul. Chełmońskiego 37/41
51-630 Wrocław

facebook_ico


Opiekunowie:
dr inż. Paulina Nowicka
e-mail:

tel.
71 320 7720


Działalność SKN FRUCTUS koncentruje się głównie na poszerzaniu wiedzy i umiejętności z zakresu technologii owoców i warzyw. Głównym obszarem badań Koła naukowego jest szeroko pojęta technologia produktów owocowych i warzywnych. Tematyka ta nie ogranicza się jedynie do analizy surowców roślinnych, ich przetworów i metabolitów wtórnych roślin pod kątem zawartości związków bioaktywnych, oceny ich właściwości przeciwutleniających, czy podstawowych cech jakościowych. Studenci zajmują się także opracowywaniem innowacyjnych procesów przetwórczych oraz wykrywaniem zafałszowań i nieprawidłowości składu produktów owocowo-warzywnych i ziołowych dostępnych na rynku.

Od roku 2015 działaniem koła koordynują dr inż. Paulina Nowicka, mgr inż. Sabina Lachowicz oraz mgr inż. Justyna Samoticha.

Członkowie SKN biorą czynny udział w licznych aktywnościach studenckich i konferencjach:
  • Dniach Aktywności Studenckiej,
  • Targach Żywności Ekologicznej i Zdrowego Stylu Życia,
  • Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Poznaniu,
  • XIII Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych ŚRODOWISKO – ZWIERZĘ – PRODUKT w Lublinie.

SKN uzyskał również nagrody na XXI Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych za dwa postery oraz III miejsce za pracę „Stabilność związków polifenolowych i aktywności przeciwutleniającej w produktach typu smoothie po przechowywaniu” – przedmiot ostatnich badań prowadzonych przez Sekcję Technologów Owoców i Warzyw.
 skn_owoce  skn_owoce1  skn_owoce2