Rzeczpospolita Polska

SKN Q Jakości ŻywnościUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością
ul. J. Chełmońskiego 37/41
51-630 Wrocław

  FB:pl-pl.facebook.com/q.jakosci.zywnosci


Opiekunowie:

dr inż. Grażyna Krasnowska, prof. nadzw.
tel. 71 320 7779
e-mail:


dr inż. Małgorzata Korzeniowska
tel. 71 320 7774
e-mail:


dr inż. Anna Salejda
tel. 71 320 7774
e-mail:


dr inż. Maciej  Oziembłowski
tel. 71 320 7774
e-mail:

 

Celem działalności Koła jest: rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy związanej z problematyką szeroko rozumianej jakości żywności, w  trzech zasadniczych obszarach badań:

  • zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz efektywnego wykorzystania narzędzi służących pomiarowi i doskonaleniu systemów w celu spełniania oczekiwań klientów;
  • analizy jakościowej i sensorycznej żywności;
  • technologiach przetwarzania surowców zwierzęcych.

 

Członkowie SKN Q Jakości Żywności bardzo aktywnie uczestniczą w sejmikach i konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Spotkania takie służą wymianie doświadczeń ze studentami z innych ośrodków akademickich.