Rzeczpospolita Polska

SKN Q Jakości Żywności


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością
ul. J. Chełmońskiego 37/41
51-630 Wrocław

FB: pl-pl.facebook.com/q.jakosci.zywnosci

Opiekunowie:

dr inż. Małgorzata Korzeniowska
tel. 71 320 7774
e-mail:

dr inż. Anna Salejda
tel. 71 320 7773
e-mail:

dr inż. Maciej Oziembłowski
tel. 71 320 7774
e-mail:


Celem działalności Koła jest: rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy związanej z problematyką szeroko rozumianej jakości żywności, w  trzech zasadniczych obszarach badań:

  • zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz efektywnego wykorzystania narzędzi służących pomiarowi i doskonaleniu systemów w celu spełniania oczekiwań klientów;
  • analizy jakościowej i sensorycznej żywności;
  • technologiach przetwarzania surowców zwierzęcych.

Członkowie SKN Q Jakości Żywności bardzo aktywnie uczestniczą w sejmikach i konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych. Spotkania takie służą wymianie doświadczeń ze studentami z innych ośrodków akademickich.