Rzeczpospolita Polska

SKN Analiz RynkowychUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław

FB: www.facebook.com/sknanaliz

Opiekunowie:
dr inż. Stanisław Minta
tel. 71 320 1798
e-mail:


 dr Marek Nowak
tel. 71 320 1798
e-mail:

 

Członkowie SKN Analiz Rynkowych zajmują się badaniami rynków produktów spożywczych i usług gastronomicznych oraz badaniem zachowań i zwyczajów konsumentów żywności. Regularnie organizują krajowe i zagraniczne obozy naukowe, a także wyjazdy szkoleniowo-integracyjne. Prezentują referaty na krajowych i międzynarodowych konferencjach studenckiego ruchu naukowego. Urządzają również uczelniane turnieje piłkarskie studenckich kół naukowych.